Etusivu

Lataa PDF-versio

Sisällys:

  1. Johdanto
  2. Sulautettujen järjestelmien ketterät kehitysmenetelmät
  3. Tekniikkakatalogi
  4. Yritysesimerkit
  5. Lisätiedot

Keskustele ja kommentoi:

Johdanto

Esimerkki: Kanban ja Lean

Lean on johtamisoppi, jossa pyritään poistamaan hukkaa ja kehittämään toimintaa jatkuvasti. Lean-ohjelmistokehitys on Lean-ajattelun soveltamista ohjelmistojen kehitykseen. Kanban on menetelmä, jonka avulla organisaatio voi muuttaa nykyisiä prosessejaan Leanin periaatteiden mukaisesti.

Lean-ajattelun keskeisin periaate on hukan eliminointi, joka tarkoittaa kaikkea resursseja kuluttavaa työtä, joka ei tuota asiakkaalle lisäarvoa. Hukan eliminoimiseksi tuotteen arvoketju on tehtävä näkyväksi.

Kanbanin yhtenä merkittävänä tavoitteena on optimoida arvoketju. Työvuon seurannalla voidaan määrittää miten arvo kulkeutuu järjestelmän läpi. Tarkastelemalla arvoketjua ja sen kehitystä voidaan ongelmakohdat löytää ja hakea niihin ratkaisuja. Jotta prosessia voidaan lähteä parantamaan, se pitää ymmärtää. Siksi prosessi pitää tehdä näkyväksi ja julkiseksi. Ilman selkeää ymmärrystä prosessista, siihen liittyvien ongelmien ratkaisu ei ole tehokasta.

Kanbanin kolme ydinperiaatetta

1. Aloita millä pystyt.

2. Hae vähittäistä muutosta.

3. Kunnioita nykyisiä prosesseja, rooleja ja velvollisuuksia.

Kanban-taulu

Yksi tapa työvuon visualisointiin on käyttää Kanban-taulua. Kanban-taulu koostuu sarakkeista ja työtehtävistä jokaisessa sarakkeessa. Yksinkertaisimmillaan taulussa on kolme saraketta, jotka kuvaavat työvaiheita: tehtävät työt, käynnissä olevat työt sekä tehdyt työt. Sarakkeet kuvaavat työprosessia ja sen eri vaiheita. Työtehtävät liikkuvat taululla työn etenemisen mukaan .

3330.png

Päällekkäisten työtehtävien rajoitus erottaa Kanbanin merkittävästi muista menetelmistä. Jokaisen vaiheen samanaikaisesti käynnissä olevan työn rajoittaminen estää liikatuotannon ja paljastaa prosessin pullonkaulat. Työtehtäviä voidaan ottaa kuhunkin vaiheeseen vasta, kun tilaa on. Tämä eroaa merkittävästi perinteisestä prosessista, jossa jokaisen työvaiheen tarvittava tuotantomäärä yritetään ennustaa. Rajoitteet tuovat nopeasti esiin ongelmakohdat työvuossa, jonka jälkeen niitä on mahdollista ratkaista.

Lean-ohjelmistokehityksen periaatteet

1. Poista hukka – Älä tee ominaisuuksia varmuuden vuoksi, varmista nopea toteutus vaatimuksesta testaukseen.

2. Rakenna laatu osaksi tuotetta – Kirjoita toimivia testejä vaatimusten sijaan ja integroi jatkuvasti.

3. Luo tietoa – Opi uutta kokeilujen kautta, haasta nykyiset tavat ja mahdollista nopea reagointi muutoksiin.

4. Lykkää sitoumusta – Tee myöhäiset muutokset mahdollisiksi tekemällä rajoittavia päätöksiä vasta viime hetkellä.

5. Toimita nopeasti – Vältä listojen ja jonojen käyttöä ja tee toimivia versioita lyhyin väliajoin työstäen vain muutamia asioita kerrallaan.

6. Kunnioita ihmisiä – Kun tiimillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä, on se sitoutunut yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Tiimin, johdon ja asiakkaan välillä vallitsee keskinäinen kunnioitus.

7. Optimoi kokonaisuus – Keskity kokonaisuuteen, toimita koko tuote ja mittaa tuloksellisuutta tuotteen hyödyllisyyden ja asiakkaan tyytyväisyyden kautta.

Lisää aiheesta

Anderson D.: Kanban – Successful Evolutionary Change for Your Technology Business.

Poppendieck M., Poppendieck T.: Implementing Lean Software Development: From Concept to Cash.

Kirjallisuusluettelo


Päivitetty: 22.01.15 13:33

Jaa: