Päivitä itsesi muuntokoulutuksessa

Päivitä tutkintosi ICT-alan ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi ja kehity ohjelmistotekniikan tai tekoälyn ammattilaiseksi. Diplomi-insinöörin (DI) tai tietojenkäsittelytieteen maisterin (FM) tutkinnon voi suorittaa kahdessa vuodessa.

Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitos ottaa n. 60 opiskelijaa kaksivuotiseen ICT-alan muuntokoulutukseen. Hakuaika syksyllä alkaviin ohjelmistotekniikan (DI) ja tekoälyn (FM) koulutusohjelmiin on 30.4.-25.5.2018.

Muuntokoulutuksiin voivat hakea kaikki, niin työelämässä olevat kuin työttömät työnhakijatkin tai työttömyysuhan alaiset. Koulutusohjelmat soveltuvat hyvin esimerkiksi kaupallisen alan, ICT-alan, automaatioalan, fysiikan, matematiikan tai vastaavien alojen tekniikan/filosofian kandidaatin, diplomi-insinööri-, maisteri- tai AMK-tutkinnon suorittaneille henkilöille.

Ohjelmistotekniikan tai tekoälyn koulutus antaa sinulle hyvät valmiudet toimia muuttuvassa, kansainvälistyvässä yhteiskunnassa. Opintojen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa huomioidaan aiempi osaamisesi.

Opinnäytetyössäsi kehität osaamistasi ja osoitat valmiutesi soveltaa tietojasi ja taitojasi alaan liittyvissä käytännön työtehtävissä.

Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen tarjoamat ohjelmistotekniikan ja tekoälyn opintokokonaisuudet ovat osa kahdeksan yliopiston verkoston toteuttamaa, OKM:n rahoittamaa muuntokoulutusta.

Ohjelmistotekniikka / Tekoäly

Tutkinto
Diplomi-insinööri / Filosofian maisteri

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Paikka
Turun yliopisto
Tulevaisuuden teknologioiden laitos

Hakuaika
30.4.−25.5.2018

Yhteystiedot
Opintopolkuun liittyvät kysymykset: info-ml@utu.fi
Muut kysymykset: tech-info@utu.fi

Ohjelmistotekniikka

Ohjelmistotekniikan DI-koulutuksessa keskitytään ohjelmistotekniikkaan ja -turvallisuuteen. Vankan ohjelmointitaidon lisäksi opiskelija saa monipuoliset tiedot eri ohjelmointimenetelmistä, ohjelmistojen suunnittelusta, ohjelmistotuotannon menetelmistä sekä ohjelmistotestauksesta. Keskeisiä teemoja ovat erilaiset ohjelmistojen suoritusalustat (mobiili, web, pilvi), käyttöliittymät ja käytettävyys, hajautetut sovellukset, ohjelmistoarkkitehtuurit ja ohjelmistojen laatu sekä ketterät kehitysmenetelmät ja projektityöskentely.

Hae Opintopolku.fi:ssä

Tekoäly

Tietojenkäsittelytieteen tekoälyn FM-koulutuksessa keskitytään ison ja pienen datan analysoimiseen ja edistykselliseen hyödyntämiseen sovellusalue huomioiden. Tekoäly koostuu joukosta teknologioita, joiden avulla koneet voivat havainnoida ympäristöään, oppia, päätellä loogisesti ja ennakoida, ja ne opetetaan toimimaan älykkäältä vaikuttavalla tavalla. Koulutuksen keskeinen tavoite on tukea tiedolla johtamista, josta on muodostunut eräs yritysten tärkeimmistä kilpailukykytekijöistä. Data-analytiikka jakautuu liiketoimintatiedon hyödyntämiseen (business intelligence), kehittyneeseen data-analytiikkaan (advanced analytics), liiketoiminta-analytiikkaan (business analytics) ja big dataan.

Hae Opintopolku.fi:ssä