Staff

For staff: You can add a picture or modify some of your information on this page in Converis.
 
Head of Department: Jaakko Järvi
Deputy Head of Department: Pasi Liljeberg, Seppo Virtanen
 

Olli Aaltonen

Tapio Pahikkala

Antti Hakkala

Antti Airola

Antero Järvi

Antti Euranto

Ali Farooq

Aleksi Hermonen

Anne-Maarit Majanoja

Antti Saloranta

Ari Mäkeläinen

Ari Paasio

Arman Anzanpour

Ashok Veerasamy

Athanasios Christopoulos

Attila Gyenesei

Akseli Reunamo

Lasse Bergroth

Carolina Islas Sedano

Csaba Raduly-Baka

Esa Alhoniemi

Eeva Nygren

Essi Roine

Eero Suvanto

Eero Lehtonen

Elise Syrjälä

Elham Shamsa

Elli-Noora Juntunen

Erno Lokkila

Erkki Sutinen

Erkki Kaila

Essi Tamminen

Ethiopia Nigussie

Eva Collanus

Fahimeh Farahnakian

Farhoud Hosseinpour

Farrokh Mehryary

Fatemeh Sarhaddi

Filip Ginter

Hanna Suominen

Hanna Helminen

Hannu-Pekka Hedman

Hans Moen

Hannu Tenhunen

Heidi Kaarto

Heidi Laine

Henna Tamminen

Henri Kajasilta

Imed Ben Dhaou

Ileana Montoya Perez

Ilkka Suuronen

Iman Azimi

Jari Björne

Jani Silvander

Jani Tammi

Janne Nurmi

Jarko Papalitsas

Jaakko Järvi

Janne Lahtiranta

Jemina Kiviniemi

Jouni Isoaho

Jonne Pohjankukka

Johannes Holvitie

Johanna Rastas

Jari-Matti Mäkelä

Jenna Kanerva

Johan Sjövall

Joonas Malmi

Jorge Pena Queralta

Sebastian Hahta

Jouni Smed

Jukka-Pekka Sirkiä

Juho Laitala

Juho Heimonen

Juho Koskinen

Jukka Ruohonen

Juuso Rytilahti

Juhani Peltonen

Jukka Heikkonen

Juha Plosila

Jyrki Liesivuori

Jyrki Tuomainen

Kari Suomi

Kai Kimppa

Kalle Rindell

Katja Immonen

Kaapo Seppälä

Kimmo Peltola

Timo Knuutila

Lauri Koivunen

Lassi Salomaa

Lauri Heikkilä

Leo Lahti

Li-Hsin Chang

Lauri Halla-aho

Lauri Koskinen

Maija Peltola

Marko Loponen

Markus Viljanen

Petteri Mäki

Marianne Muurinen

Maria Prusila

Masoumeh Ebrahimi

Martti Tolvanen

Mika Hannula

Martti Ojanen

Marika Parviainen

Mika Murtojärvi

Mika Kaustinen

Mikko-Jussi Laakso

Minna Laakso

Mikko Jaakola

Matti Luotolahti

Matti Kaisti

Marko Lahti

Mika Laiho

Milla Aavakare

Moammar Dayoub

Mohammadhashem Haghbayan

Mojtaba Jafari Tadi

Markus Krusberg

Mikko Pänkäälä

Mikko-Ville Apiola

Niko Karjalainen

Najmul Islam

Nanda Thanigaivelan

Niko Myller

Narayan Pokhrel

Nosiba Khougali

Nikolas Ojala

Nicolas Pope

Olli Lahdenoja

Ossi Kalevo

Päivi Rastas

Pasi Liljeberg

Parisa Movahedi

Petra Virjonen

Pekko Lindblom

Petri Nissilä

Petri Sainio

Peter Virta

Petra Enges-Pyykönen

Pirjo Korpilahti

Piita Koivisto

Paavo Nevalainen

Rajeev Kanth

Reetta Siekkinen

Riina Kekki

Riikka Numminen

Samuli Laato

Sampsa Hyysalo

Antti Virtanen

Samuel Hed

Sami Nuuttila

Sherif Mohamed

Sampo Pyysalo

Saku Lindroos

Sami Spets

Seppo Virtanen

Seppo Helle

Sirpa Korhonen

Sampsa Rauti

Sari Knaapi-Junnila

Srinivasa Kanduru

Syed Kakakhel

Sakari Snäll

Suwisa Kaewphan

Tapani Joelsson

Tahsin Dönmez

Tero Säntti

Tero Hurnanen

Helena Karasti

Tero Koivisto

Teemu Rajala

Topi Savolainen

Teijo Lehtonen

Teemu Paukku

Timo Ylikännö

Tiberiu Seceleanu

Tinja Pitkämäki

Timo Vasankari

Tanja Vähämäki

Tomi Rautaoja

Tomi Westerlund

Tuukka Panula

Tuisku Polvinen

Tuan Nguyen

Tuomas Valtonen

Tuomas Mäkilä

Uruj Sarwar

Peter Larsson

Antero Hirvensalo

Valtteri Nieminen

Ville Laitinen

Victor Sarker

Vilho Kivihalme

Ville Leppänen

Vili Ahava

Ville Myllynpää

Woubishet Taffese

Zhuo Zou