Didaktinen tietotekniikka

Didaktinen tietotekniikka tutkii informaatioteknologiaan liittyvien tieteiden opetusta ja oppimista. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on opetusteknologian kehittäminen. Didaktisessa tietotekniikassa yhdistyy kasvatustieteiden ja informaatioteknologian tutkimus.Keskeisiä tutkimusaiheita ovat

  • Opetusmenetelmät
  • Oppimisen psykologia
  • Skeemat
  • Opetusteknologia: järjestelmät, menetelmät ja sovellukset
  • Ohjelmien ja algoritmien visualisointi
  • Automaattinen arvionti
  • Välitön (automaattinen) palaute

Didaktinen tietotekniikka -termiä voidaan tulkita kahdella tavalla, joko tietotekniikan opetuksen tai opetusteknologian tutkimuksena. Ensimmäisessä tulkinnassa tuodaan opetustilanteeseen jokin uusi tekijä tai muutetaan olemassa olevaa, ja pyritään havainnoimaan muutoksen vaikutuksia. Usein uusi tekijä vaatii myös muita muutoksia opetukseen. Esimerkiksi uuden teknologian käyttöönotto voi aiheuttaa muutoksia kurssin rakenteeseen, opetusmenetelmiin tai arvosteluun. Tietotekniikan opetuksen tutkimukseen liittyy myös keskeisesti oppimisen mekaniikat ja niiden hyödyntäminen opetuksen kehittämisessä. Toisen Didaktisen tietotekniikan tulkinnan mukaan tutkimuksen kohteena on opetusta tukevan tietotekniikan kehittäminen ja sen vaikutusten arvionti. Tällaisessa tutkimuksessa tietotekniikan sovellus on keskeinen uusi tekijä, mutta sovellusalue voi olla mikä tahansa oppiaine.

Tutkimusryhmässä tehdään tutkimusta molempien em. tulkintojen mukaan. Alunperin ryhmän ohjelmoinnin opetukseen luoma visualisointityökalu, ViLLE, on kehittynyt yleiskäyttöiseksi oppimisjärjestelmäksi. ViLLE-oppimisjärjestelmää käytetään nykyään useassa oppiaineessa, peruskoulusta korkeakouluun, sekä tutkimustarkoituksessa että käytännön työvälineenä.​​

Uusimmat julkaisut

🔍