Laitos

Tulevaisuuden teknologioiden laitos toimii tieteellisenä ICT-alan tutkimus- ja koulutusyksikkönä, joka harjoittaa perus- ja soveltavaa tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa opetusta toimien aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa.
 
Tietojenkäsittelytieteen ja bioinformatiikan tutkimus kohdistuu laskennallisesti vaativien tehtävien ratkaisemiseen vaadittavien menetelmien kehittämiseen painottaen erityisesti monialaisen yliopiston vahvuusaloihin liittyvää tieteellistä problematiikkaa. Tietojenkäsittelytiede on fokusoitunut vahvasta algoritmisesta tutkimusperinteestä nouseviin bio- ja terveysinformatiikkaan sekä ison datan käsittelyn älykkäisiin menetelmiin, missä harjoitetaan kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta.
 
Myös tekniikan puolella tutkimuksessa on saavutettu korkea kansainvälinen taso painopistealueilla. Tietotekniikan tutkimus rakentuu laaja-alaiselle ohjelmistotekniikasta, tietoliikennetekniikasta ja sulautetusta elektroniikasta rakentuvalle teknologiselle pohjalle. Se fokusoituu etenkin tietoyhteiskunnan keskeisten palvelujen tarvitsemien menetelmien, teknologisen infrastruktuurin ja yhteiskunnan kyberturvallisuuden kehittämiseen.
 
Laitos antaa monipuolista ja laadukasta ICT-alan koulutusta sekä luonnontieteellisellä että teknistieteellisellä koulutusalalla. Laitos on tunnettu innovatiivisesta tieteiden- ja kansainvälisestä koulutuksestaan. Kansainvälistä toimintaa kehitetään erityisesti eurooppalaisen European Institute of Innovation and Technology EIT:n kehyksessä sekä Kiinan Shanghaissa sijaitsevan Fudanin yliopiston kanssa tehtyä ainutlaatuista kaksoistutkintosopimusta hyödyntäen.
 
Luonnontieteen koulutus tuottaa vahvan ja monipuolisen tieteellisen perustan omaavia osaajia tietojenkäsittelyalan monipuolisiin ja jatkuvasti muuttuviin tehtäviin yhteiskunnan eri toimialoilla. Koulutukselle on ominaista sen räätälöitävyys niin luonnontieteiden kuin ihmistieteidenkin suuntaan opiskelijan omien kiinnostuksen mukaan.
 
Tekniikan koulutus antaa opiskelijoille laaja-alaisen teknisen kompetenssin ohella monialaisen yliopiston vahvuuksiin perustuvan ammatillisen profiilin ja hyvät työelämävalmiudet. Koulutukselle on ominaista kansainvälisyys ja panostus projektiosaamiseen tulevaisuuden monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Koulutuksessa profiloidutaan hakien ylivoimatekijöitä monialaisen yliopiston vahvuuksista ja laaja-alaisesta yhteistyöstä. Tekniseen kompetenssiin yhdistetään liiketoiminta-, innovaatio- ja yrittäjyysosaamista, tuotteistamista ja työelämä-valmiuksia.
 
Turun yliopistojen yhteinen Tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskus TUCS koordinoi yhteistyötä ja kansainvälistä tohtorikoulutusta sekä monipuolistaa tarjolla olevia opetusresursseja. TUCS toimii tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston UTUGS-tohtoriohjelman kanssa. TUCSin piirissä koulutusta annetaan kaikilla ICT-alan pääkoulutusaloilla: luonnontieteellisellä, teknillisellä ja kauppatieteellisellä alalla.