Full Stack -täydennyskoulutus

Full Stack -ohjelmistokehittäjä on osaaja, joka hallitsee nykyaikaisen verkkomaailman "koko pakan": taustajärjestelmien, selainsovellusten ja käyttöliittymän suunnittelun sekä toteutuksen taustalla olevaan liiketoimintalogiikkaan perustuen.

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on edistää positiivista rakennemuutosta kouluttamalla Full Stack -ohjelmistokehittäjiä Varsinais-Suomen alueen yritysten tarpeisiin. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt.

Koulutus vastaa työelämän tarpeita ja rakentaa aiemman osaamisen päälle uutta, työllistymistä tukevaa osaamista. Opiskelijoiden ja yritysten yhteen saattaminen jo opintojen aikana mahdollistaa koulutettavien ja avoimien työpaikkojen kohtaamisen.

Koulutus toteutetaan 4.3. - 30.8.2019. Koulutus painottuu käytännön harjoitteluun sekä ohjelmointi- ja työelämätaitojen kehittämiseen. Koulutuksessa panostetaan lähiopetukseen ja opiskelijoiden ohjaukseen. Lisäksi hyödynnetään verkko-opetuksen menetelmiä, videoluentoja sekä käänteistä opetusta joustavuuden takaamiseksi.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat alueen yritykset. Yritysten osallistumisella varmistetaan koulutuksen ajantasaisuus vierailuluentojen ja yritysvierailujen avulla. Lisäksi yrityksiltä haetaan toteutettavaksi käytännöllisiä Capstone-projekteja.

Full Stack -täydennyskoulutus rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön 2017 vuoden erityisavustuksesta, jonka tavoitteena on positiivisen rakennemuutoksen osaajatarpeisiin vastaaminen.

Hakuaika
3.12.2018 – 8.1.2019
Haku Opintopolku.fi:ssä

Kesto
6 kuukautta

Laajuus
30 opintopistettä (ECTS)

Tutkinto
Täydennyskoulutus, ei johda tutkintoon

Koulutustyyppi
Tutkinnon osista muodostuva osaamiskokonaisuus

Opiskelukieli
Suomi ja englanti

Paikka
Turun yliopisto
Tulevaisuuden teknologioiden laitos

Yhteystiedot
Opintopolkuun liittyvät kysymykset: info-ml@utu.fi
Muut kysymykset: tech-fullstack@utu.fi

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus 12.12.2018 klo 12.15 – 13.00 Turun yliopiston Agora-rakennuksen luentosalissa XXII (Vesilinnantie 3). Ilmoittaudu koulutuksen infotilaisuuteen.

Hae Full Stack -täydennyskoulutukseen (hakuaika 3.12.2018-8.1.2019).

Koulutus koostuu kolmesta kahden kuukauden kokonaisuudesta

Full Stack -täydennyskoulutuksemme yhteistyökumppaneita